Performance
McAulay Studio, Hong Kong Arts Centre
2022.10.07 - 2022.10.08
Others
Hong Kong Art School Main Campus (10/F, Hong Kong Arts Centre, 2 Harbour Road, Wanchai, HK)
2022.10.08
Exhibition
4/F, Pao Galleries, Hong Kong Arts Centre
2022.10.08 - 2022.10.30
Exhibition
The Gallery of Hong Kong Art School (10/F, Hong Kong Arts Centre, 2 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong)
2022.10.08 - 2022.11.08
Screening
Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre
2022.10.13 - 2022.10.19
Performance
Shouson Theatre, Hong Kong Arts Centre
2022.10.14 - 2022.10.23
Venue Hirer Event
Screening
Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre
2022.10.21
Venue Hirer Event
Screening
Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre
2022.10.22
Performance
Shouson Theatre, Hong Kong Arts Centre
2022.10.27 - 2022.11.06
Venue Hirer Event
Performance
McAulay Studio, Hong Kong Arts Centre
2022.11.03 - 2022.11.06
Venue Hirer Event
Screening
Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre
2022.11.03 - 2022.11.25
Screening
Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre
2022.11.17 - 2022.11.20
Performance
McAulay Studio, Hong Kong Arts Centre
2022.11.19 - 2022.11.20
Venue Hirer Event
Performance
Shouson Theatre, Hong Kong Arts Centre
2022.11.26 - 2022.11.27
Venue Hirer Event
Screening
Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre
2022.12.01 - 2022.12.04